Beleggingsrecht Eigen Woning

Aflossing Hypotheek

Aflossing van je hypotheek


Met een Perlasrekening Eigen Woning beleg je met belastingvoordeel voor de aflossing van je hypotheek. Een Beleggingsrecht Eigen woning is vrijgesteld van vermogensrendementheffing. Dit belastingvoordeel geldt alleen voor bestaande hypotheken met een lopende hypotheekpolis. Per 1 april 2013 heeft de overheid deze mogelijkheid voor nieuwe hypotheken namelijk afgeschaft. Nieuwe hypotheken moeten op andere wijzen worden afgelost.

Overstappen naar Perlas


Perlas Eigen Woning voldoet aan de voorwaarden voor Banksparen. Als jij een bestaande Kapitaalverzekering Eigen Woning’, ‘Spaarrekening Eigen Woning’ of ‘Beleggingsrecht Eigen Woning’ hebt bij een andere aanbieder dan kun je zonder fiscale gevolgen overstappen naar Perlas. Deze behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Lees verder

Van (woeker)polis overstappen naar Perlas


Waarom zou je willen overstappen? Je sloot je hypotheekverzekering ooit af om je hypotheek mee af te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat veel bestaande hypotheekpolissen te hoge kosten hebben en te weinig opleveren. Dit worden ook wel ‘woekerpolissen’ genoemd. Er zijn nog steeds ruim 3 miljoen van deze polissen in omloop, dus als jij een hypotheekverzekering hebt is er een grote kans dat dit een woekerpolis is. Overstappen met je hypotheekpolis naar Perlas doe je omdat je een beter rendement nastreeft , gestructureerd wilt beleggen, of omdat je kiest voor lagere kosten.