Dynamischplan: Offensief beleggen met bescherming

Dynamischplan


Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een rendement na van 7% tot 9% en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, omvang en stijlen. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014. Je vermogen wordt actief beschermd waardoor verliezen beperkt blijven.


Grafische ontwikkeling

Tijdsperiode: 28/02/2015 tot 31/08/2020

Vermogensverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020
Aandelen regioverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020

Obligatie regioverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020

Rendement per jaar
20122.40
201314.52
201411.18
20155.90
20169.02
20176.10
2018-8.67
201921.16
YTD-8.75
Totaal Rendement61.22

Disclaimer - Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2018. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.