Kernplan: Neutraal beleggen met bescherming

Kernplan


Wil je minimaal voor 5 jaar beleggen, streef je daarbij een rendement na van 4% tot 6%, maar wil je de risico’s beperken? Dan is Kernplan geschikt voor jou. Dit fonds is een uitgebalanceerde mix van hoogwaardige overheids- en bedrijfsobligaties, wereldwijd gespreide aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door de inzet van een beschermingsstrategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014.


Cumulatief Rendement % (inclusief dividend)

Tijdsperiode: 24/02/2012 tot 17/01/2022

Vermogensverdeling

Portefeuille datum: 30 nov 2021
Aandelen regioverdeling

Portefeuille datum: 30 nov 2021

Regioverdeling

Portefeuille datum: 30 nov 2021

Rendement per jaar in %
2012 (vanaf 24 feb)3.44
20135.13
20147.51
20151.53
20166.39
20173.76
2018-7.04
201914.36
2020-1.02
202110.41
YTD (tot en met 17 jan)0.97
Totaal Cumulatief Rendement53.72

Disclaimer - Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2021. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.