Nettolijfrente

Voor inkomens van boven de 107.593 euro per jaar

Nettolijfrente


Met Perlas kun je fiscaalvriendelijk pensioen bijsparen voor je inkomen boven de 107.593 euro via een zogenaamde nettolijfrente. Pensioen bijsparen bij Perlas betekent:

  • Actief beheer door experts
  • Verminderd risico door beschermingsstrategie
  • Goede rendementen en lage kosten
  • Mogelijkheid tot een lifecycle optie

Wet VMO: pensioen gemaximeerd


Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet VMO (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) ingegaan. Dit houdt in dat het pensioengevend inkomen voortaan gemaximeerd is tot € 100.000 inclusief AOW. Het maximum pensioengevend loon wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 is het maximum pensioengevend loon vastgesteld op 107.593 euro. Heb je een inkomen dat hoger is dan deze aftoppingsgrens dan bouw je vanaf 2015 dus flink minder pensioen op. De overheid biedt werknemers in loondienst en zelfstandigen met een inkomen boven deze aftoppingsgrens de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra vermogen op te bouwen, om te voorzien in aanvullend pensioen.

Spelregels nettolijfrente


Over het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens is per 1 januari 2015 een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd: de nettolijfrente. Daarmee kan belastingvrij een aanvullende oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% voor middelloon.

  • De premie of inleg is niet aftrekbaar, maar moet worden betaald uit het netto-inkomen
  • De uitkeringen zullen niet belast zijn voor inkomstenbelasting in box 1
  • De nettolijfrente moet – afgezien van de nettopremie – voldoen aan de bestaande lijfrentewetgeving
  • De uitkering moet voorzien in een inkomen voor de oude dag. Dat betekent tevens dat de uitkering op pensioendatum in periodieken plaatsvindt.
  • De waarde van de aanspraak is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing

Let op: het fiscale voordeel (box 3) vervalt wanneer de nettolijfrente eerder wordt opgenomen dan de pensioenleeftijd. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat de nettolijfrente wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening.

Ontvang onze online brochure over nettolijfrente