Pensioen uitkeren

Ooit wordt je pensioen je inkomen

Uitkeren pensioen


Als je gaat banksparen voor je pensioen bij Perlas dan is dit voor de fiscus een bancaire lijfrente. Voor deze bancaire lijfrentevorm gelden dezelfde regels als voor de traditionele lijfrenteverzekeringen voor wat betreft:

  • De lijfrentedefinitie
  • Het niet kunnen afkopen, vervreemden of prijsgegeven van de aanspraak
  • Inleg plus rente of rendement, mag niet ineens worden uitgekeerd maar uitsluitend in termijnen
  • De maximaal aftrekbare bedragen
  • De sanctiebepalingen

De pensioenuitkering is aan strenge eisen onderhevig


Dit komt omdat je bij het opbouwen van je pensioen belastingvoordelen geniet, zoals het onder voorwaarden kunnen aftrekken van je inleg in Box 1 en de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in Box 3. Deze fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

  • De pensioenuitkeringen dienen uiterlijk maximaal 5 jaar nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in te gaan
  • Je kunt kiezen voor een levenslange uitkering bij een verzekeraar of voor een bancaire tijdelijke oudedagslijfrente
  • Voor de tijdelijke uitkering geldt een minimale duur van vijf jaar en de uitkering mag niet hoger zijn dan € 22.089 per jaar (2018)
  • Wil je dat de lijfrente eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd ingaat? Dat kan maar dan dient de uitkeringsduur ten minste twintig jaar te zijn vermeerderd met het aantal jaren dat je jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd op het moment van de eerste uitkering
  • Wil je voortijdig over je opgebouwde kapitaal kunnen beschikken? Dan moet je direct afrekenen met de fiscus. De belasting die je dan betaalt kan inclusief een boeterente van 20% oplopen tot maar liefst 72% van je opgebouwde kapitaal. Wil je hier meer over weten? Kijk dan bij documenten.

Pensioen uitkeren


Perlas faciliteert de opbouw van pensioenvermogen en de uitkeringsfase. Voor uitkeringen vanaf 25.000 euro bieden wij de mogelijkheid om tijdens de uitkeringsfase je vermogen door Perlas te laten beleggen. Je kunt er ook voor kiezen je opgebouwde pensioenkapitaal op einddatum fiscaal geruisloos over te maken naar een andere bank of verzekeraar. Deze zal onder inhouding van belasting, je aanvullende pensioen uitkeren. Het is niet mogelijk om de opgebouwde aanspraak voor de ingangsdatum van je pensioen op te nemen en/of aan te wenden voor andere doeleinden dan je pensioen.