Over ons

Wie is Perlas?

Het team


Bij Perlas staat iedere dag een enthousiast en deskundig team voor jou klaar. Onze client service desk helpt je graag op weg als je vragen hebt over Perlas. Ons internetteam zorgt ervoor dat jij online op elk moment kunt beschikken over informatie over Perlas en specifiek over je persoonlijke rekening.

Onze filosofie


Wij streven naar transparantie en hoog rendement, met beperkt risico. Als je belegt in Perlas maak je gebruik van de beleggingsexpertise van de gerenommeerde vermogensbeheerder Ostrica. Perlas onderscheidt zich in de markt met een geavanceerd en uniek beleggingsproces met beschermingsconstructie. Wij zijn overtuigd van ons rationele beleggingsproces dat gebaseerd is op een diepgaande kennis en analyse van markten en een duidelijke strategie.

Een gelijkmatige groei van het vermogen en het beheersen van beleggingsrisico’s op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.

Vergunningen


Perlas is een eigen merk van de gerenommeerde beleggingsinstelling Ostrica. Ostrica beheert de fondsen en beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om vermogens en fondsen te mogen beheren. Wij staan onder toezicht van - en zijn opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. Samen bewaken wij je vermogen, dat op de Perlasrekening staat.

Geen rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Ostrica B.V. (LEI code: 724500340083NSC8DX75) - Maart 2021

Op grond van Europese wetgeving (Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector) dienen vermogensbeheerders te verklaren of zij wel of niet de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen.

Duurzame overwegingen zijn onderdeel van het bredere beleggingsproces van Ostrica, en vormen geen doelstelling op zich. Dit betekent dat de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in aanmerking worden genomen in de beleggingsproducten. Mocht dit naar de toekomst toe anders worden dan zal Ostrica hiervan melding maken, in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Garantieregelingen


Het financiële toezicht is in Nederland goed geregeld. Dit geeft alleen geen garantie dat financiële aanbieders niet failliet kunnen gaan of dat partijen zich altijd zorgvuldig gedragen. Daarom gelden er voor spaarders en beleggers bij een door de Nederlandse overheid erkende financiële instelling onder voorwaarden beschermingsregelingen mocht een financiële instelling toch failliet gaan.

  • Depositogarantiestelsel
  • Garantiestelling voor spaargelden tot 100.000 euro per persoon in geval een Nederlandse bank failliet gaat. De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De depositoregeling is alleen van toepassing op in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB.

  • Beleggerscompensatiestelsel
  • Kort gezegd komt het er op neer dat in geval van een faillissement van een vergunninghoudende Nederlandse bank of beleggingsonderneming een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling is gegarandeerd. De regeling is in principe niet van toepassing voor bijkantoren in het buitenland en ook niet voor bijkantoren van buitenlandse instellingen in Nederland. De regeling geldt niet voor professionele marktpartijen en professionele beleggers en is tevens niet van toepassing voor bestuurders of aandeelhouders met een belang van meer dan 5% in de betreffende instelling. Schade als gevolg van beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

  • Vermogensscheiding
  • Voor Nederlandse banken en beleggingsondernemingen gelden regels met betrekking tot de scheiding van vermogens van beleggers van de bank of instelling. Hiermee wordt voorkomen dat in geval van een faillissement van de beleggingsinstelling de beleggingen van de individuele beleggers in de failliete boedel vallen. Mocht een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding hebben gehouden dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden. De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschermingsregelingen. En de AFM controleert of beleggingsondernemingen zich aan de regels voor vermogensscheiding houden.

Heb je vragen, opmerkingen of ben je ergens ontevreden over? Laat het ons weten.

020 540 83 03

van ma t/m vr 8:30 tot 17:30

Of vul het contactformulier inJa, door mijn persoonsgegevens in te vullen ga ik akkoord met de Privacyverklaring.

Verstuur