Je bent Beschermd!!

De laatste weken staat het nieuws vol van het Corona-virus en wat voor impact dat heeft op het alledaagse leven. In januari leek het een geïsoleerd incident in China, maar inmiddels heeft het virus alle werelddelen bereikt en is het ook niet te stoppen.

Ondanks het feit dat het om een gemuteerd griepvirus gaat waar de overlevingskansen hoog zijn, heeft het een enorme impact op de economische handelsblokken de VS, Europa & China.

Belangrijk is te melden dat Ostrica juist voor dit soort omstandigheden een beschermingsstrategie heeft gebouwd die gedurende de huidige crisis, de neergaande bewegingen in aandelen fors heeft beperkt.

Perlas is een eigen merk van de gerenommeerde beleggingsinstelling Ostrica. Ostrica beheert de fondsen en beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om vermogens en fondsen te mogen beheren. Wij staan onder toezicht van - en zijn opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. Samen bewaken wij je vermogen, dat op de Perlasrekening staat.

Je Beleggingen zijn gespreid


Zoals je van ons gewend bent, spreiden wij altijd je vermogen over een groot aantal beleggingstitels. In totaal bestaat een neutrale portefeuille bij Perlasplan uit meer dan 500 titels. Dat betekent dat er gemiddeld slechts 0,20% is belegd in een titel of bedrijf. Hiermee voorkomen we dat faillissementen een grote impact hebben op je vermogen.

Wij hebben grote posities afgedekt sinds eind 2019


Ostrica heeft gedurende het vierde kwartaal van 2019 en januari 2020 het afdekkingspercentage op aandelen opgevoerd naar 60%. Tevens is de US-Dollar afgedekt ten opzichte van de Euro in alle obligatiefondsen en voor meer dan 80% in de aandelenfondsen.

Wat betekent dit voor jou?


Door je vermogen te beschermen, zijn de neerwaartse schommelingen veel kleiner dan bij andere beleggers. Een neutrale portefeuille bij Perlas heeft sinds het hoogste punt in februari slechts 7,46% verloren, terwijl een dynamische portefeuille van index trackers 15,04% heeft verloren. Hiermee hebben we het risico met 50% verlaagd.

Belangrijker is dat we qua rendement voor ruim 90% van de afgelopen periode aan onze doelstelling van rente plus 3% per jaar hebben gerealiseerd.

Komt het goed?


Wij hebben de huidige situatie vergeleken in onze databases van 200 jaar historische data. Daaruit hebben we vijf soortgelijke gebeurtenissen geïdentificeerd. In dit soort gebeurtenissen is er sprake van een initiële snelle correctie, waarna de markten binnen 15 maanden herstellen naar het vorige hoogste punt. Onze modellen geven aan dat we op dit moment 80% van de correctie hebben gehad.

Wij monitoren je vermogen op dagbasis en verhogen en verlagen daarbij de bescherming. Hiermee zorgen wij voor een gestage vermogensgroei gericht op je lange termijn groei trendlijn.

Onze modellen slapen nooit, zodat je dat wel kunt!