Je bent Beschermd!!

Corona Update (21 april 2020)


Sinds onze vorige corona-update van 12 maart is er veel gebeurd. Hieronder sommen wij op wat wij hebben gedaan om je vermogen te beschermen en hoe wij het herstel zien en daar gebruik van gaan maken.

Hoe heeft Perlasplan mijn vermogen tot op heden beschermd?


In het vierde kwartaal van 2019 hebben wij het risicodragende deel van uw vermogen teruggebracht omdat we de aandelenmarkten aan de dure kant vonden. Verder hebben we binnen de aandelen- en obligatiestrategieën risico-beperkende maatregelen genomen.

Voor het Perlas Kernplan betekent dit bijvoorbeeld dat het risico over het eerste kwartaal van 2020 minstens 39% lager lag dan de markt. Dit uitte zich in een max drawdown van het Kerplan van -14,31% versus een daling van -23,60% van eenzelfde Buy&Hold portefeuille. Een index-tracker is een goed voorbeeld van een Buy&Hold portefeuille. Hierin zie je de waarde van de risico-mitigerende maatregelen versus een Buy&Hold portefeuille. Door de risico mitigerende maatregelen is het herstel eveneens veel sneller. Onderstaand zie je grafisch de ontwikkeling op dagbasis vanaf 1 januari 2020 tot en met heden. Vanaf het laagste punt van -14,31% zijn we reeds hersteld naar -7,79%. Dat is een herstel van 7,61%. Daarnaast is het vermogen met 4,77% toegenomen indien we het vergelijken met de waarde per 01-01-2019.

Concreet hebben wij de volgende maatregelen genomen versus een Buy&Hold strategie:

  • Tactische asset allocatie

    • Wij hebben het aandelen gedeelte teruggebracht ten opzichte van het obligatie gedeelte. Dit heeft ervoor gezorgd dat je over het eerste kwartaal van 2020 1,39% minder verlies had

  • Kredietrisico-management, wij hebben een korte looptijd van bedrijfsleningen waardoor je minder kredietrisico hebt gehad. Hierdoor hebben we de drawdown verminderd met 1,37%

  • Wij hebben de $ ten opzichte van de € afgedekt, waardoor je een minder beweeglijk vermogen had. Tussentijdse verliezen in de $ beliepen 4% van de portefeuillewaarde

  • Binnen de obligatieportefeuilles hebben wij met name de obligaties met een hogere rating en betere kredietwaardigheid geselecteerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat je over het eerste kwartaal van 2020 2,05% minder drawdown had

  • Binnen de aandelenportefeuilles hebben wij voor 50% cash gecreëerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat je over het eerste kwartaal van 2020 5,4% minder drawdown had

Met onze risicobeperkende maatregelen hebben we de drawdown kunnen beperken tot -14,31% versus de Buy&Hold waar het verlies -23,60% bedroeg. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat een kleiner verlies ook sneller goed gemaakt kan worden. Immers, als je als belegger 50% verliest dien je 100% aan rendement te maken om weer op je inleg te komen. Bij een verlies van 23,60% bedraagt dit 30,89% en bij een verlies van 14,31% bedraagt dit slechts 16,76%.

Dit heeft tot gevolg dat de herstelperiode voor het Perlas Kernplan vele malen korter zal zijn dan voor een Buy&Hold portefeuille. We zien dat we blijven voldoen aan onze lange termijn vermogensgroeilijn ondanks de zwaarste crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

Our models never sleep so you can, we are here to serve and protect.