Borgplan: Defensief beleggen met bescherming

Borgplan


Heb je een vermogen opgebouwd en wil je dit nog 3 tot 5 jaar zonder al te veel risico beleggen met meer rendement dan bij sparen? Dan is het Borgplan geschikt voor jou. Dit fonds streeft een rendement na van 1% tot 2%, met een beperkt risico. Dit fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en vastrentende alternatieve beleggingen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, looptijden en kredietwaardigheidsratings. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door te variëren in de looptijden van de obligaties waarin we beleggen.


Grafische ontwikkeling

Tijdsperiode: 31/03/2012 tot 31/08/2020

Vermogensverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020
Obligatie ratingverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020

Obligatie regioverdeling

Portfolio Date: 31/08/2020

Rendement per jaar
20124.18
2013-0.08
20143.31
2015-1.25
20160.45
2017-0.57
2018-4.36
20197.66
YTD-5.54
Totaal Rendement3.29

Disclaimer - Perlas heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee en de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het jaar 2018. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief transactiekosten.